top of page
IMG_8115

אנו מאמינים שדרך עיסוק בנושא השואה ניתן לפעול למען עולם טוב יותר, בו שוויון ערך האדם הוא ערך עליון.  .

IMG_8169.JPG
    מי אנחנו        

מסע לפולין "לחפש בן אדם" מעמיד במרכזו את רוח האדם, שוויון ערך האדם והאישה והאמונה ביכולתם לבחור בטוב. בתהליך ההכנה ובמסע נלמד על תופעות חברתיות ואירועים היסטוריים דרך לימוד על רוח-האדם ובחירותיו, התרבות, החברה והלאום, ונבחן את זהותנו היהודית, הציונית וההומניסטית.

המסע החינוכי לפולין "לחפש בן אדם" הוא שיתוף פעולה בין המכון להוראת השואה מורשת והמרכז החינוכי פסיפס.

אודות חזרה
IMG_2790.JPG
   תפיסתנו  

תפיסתנו החינוכית והערכית היא תפיסה ציונית והומניסטית הבאה לשאול שאלות היסטוריות ועכשוויות על אדם וחברה.  

אנחנו פועלים ברוח החינוך הדיאלוגי ומחוייבים לתפיסה החינוכית הדוגלת בשאילת שאלות, פיתוח דיון ערכי וקישור לחיינו היום.

צוות המדריכים והמדריכות שלנו שם דגש על יחס אישי לתלמידים ולתלמידות ועל בניית תהליך קבוצתי משמעותי שמתחיל כבר במפגש ההכנה הראשון.

ב"לחפש בן אדם" אנחנו מאמינים ביצירת שיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי של ביה"ס לאורך התהליך כולו.

את התכנית החינוכית שלנו ניתן להתאים לצרכים הייחודיים של כל מסגרת חינוכית איתה אנו פועלים.

IMG_3156.JPG
  התהליך החינוכי  

בתהליך החינוכי שלנו אנו שמים דגש על החוויה האישית והקבוצתית של כל תלמיד ותלמידה, לכן מרבית הפעילות שלנו היא בעבודה סדנאית.

אנו עובדים בקבוצות שמספרן לא עולה על 30 תלמידים/ות בכדי לאפשר את התהליך המיטבי עבור כל אחד/ת.

התהליך החינוכי שאנו מציעים כולל:

  • תהליך הכנה של 3/5 מפגשים (כולל ביקור במכון מורשת)

  • מסע בן 7 ימים בפולין

  • מפגש סיכום

במסגרת התהליך יחוו התלמידים/ות העמקה בתוכן הנלמד, פיתוח תהליכי חשיבה וקישור לשאלות הרלוונטיות עבורם כבני נוער בחברה הישראלית.

להמשך קריאה

IMG_8169.JPG
  ייחודיות התהליך שלנו  

התהליך שלנו כולל ביקור במכון להוראת שואה "מורשת", תהליך הכנה לצוות המורים, העמקה במעגלי תוכן שונים, מעורבות החניכים לאורך המסע ועבודה בשותפות מלאה עם צוות המורים.

להרחבה על התהליך

bottom of page